Select Page

Portfolio

een greep uit recente opdrachten

Actieonderzoek Werkplaats Financiën

Versterking van de samenwerking tussen IDO, Humanitas en MDF om mensen met geldzorgen in Lelystad nog beter te ondersteunen. Een actieonderzoek in de praktijk en met de praktijk. Met onder andere aandacht voor stress-sensitief werken, ervaringsdeskundigheid, vroegsignalering, financiële spreekuren en de schaarste theorie.

Onderzoek

Procescoördinator

Procescoördinatie in complexe casuistiek waar hulpverlening is vastgelopen. Samen met gezin/individu en de betrokken hulp integrale plannen opstellen en de voortgang bewaken. Wanneer mogelijk weer afschalen naar reguliere hulpverlening.

Interim

Club OudersSamen

Preventieve jeugdhulp activiteit. Stimulering van onderling oudercontact. It takes a villige to raise a child. Aansluiten bij ouders in de opvoedsituatie. Altijd in ontwikkeling.

Projectleiding

Incidentanalyse

Analyse van een heftig incident op een basisschool met als doel: leren van het gebeurde en advies hoe te handelen op korte en langere termijn.

Onderzoek Advies

Onderzoek samenwerking jeugdhulpketen

Onderzoek en advies te behoeve van de samenwerking in de jeugdhulp- en veiligheidsketen. 

Onderzoek

Advies

Kwartiermaker en projectleider

Ontwikkeling van een nieuwe woonvorm voor ex-gedetineerden samen met gemeente Almere, reclassering, GGD en veiligheidshuis. Subsidieaanvragen, verantwoordingen en protocollering interne bedrijfsvoering van Surant. Projectleiding maatjes voor achterblijvers.

Projectleiding

Advies

Reken af met geldstress (ontwikkeling nieuwe werkwijze)

Opzetten, ontwikkelen en testen nieuwe aanpak voor inwoners met geldzorgen. Rekening houdend met nieuwe inzichten rondom schaarste en stress. 

Projectleiding

Procescoördinator Centrale Toegang Flevoland en voorzitter Expert Team Maatschappelijke Opvang Flevoland

Toetsing toegang Flevolandse lcoaties voor tijdelijke opvang bij dakloosheid. En voorzitter van het Expertteam die de door de opvang locaties opgestelde plannen bekijkt en voorziet van advies. 

Interim

Onderzoek en startnotitie: Armoede in gezinnen

Onderzoek naar gemeentelijke aanpakken van armoede en de mogelijkheden van een stress sensitieve aanpak voor gezinnen met geldproblemen om in te zetten in de welzijnsorganisatie.

Onderzoek Projectleiding

Procesmanagement jeugd criminaliteit, jeugd- en woonoverlast

Onderzoek naar verbetering werkwijze en verbinding zorg en veiligheid. Inclusief invoering nieuwe werkwijze en voorzitter van de nieuwe overlegvormen.

Onderzoek  projectleiding